درگاه پرداخت

درگاه پرداخت Pinarpay کجا استفاده می شود؟

سرویس درگاه پرداخت Pay سورپرایز بزرگی دارد. این سرویس پرداخت به شما اجازه می دهد وب سایت خود را به درگاه پرداخت شاپرکی وصل نمایید و در کمتر از یک روز صفحه پرداختی با نام و لوگوی خود داشته باشید. برای اولین بار می توانید بر روی صفحه پرداخت شاپرکی خود دو روش پرداخت با کارت شتابی و پرداخت با کیف پول Pay را تجربه نمایید.

درگاه پرداخت